Algemene Voorwaarden

Welkom bij Quest4Leads!

Deze algemene voorwaarden leggen de regels en voorschriften vast voor het gebruik van de website van Quest4Leads, te vinden op https://www.quest4leads.com.

Door toegang te krijgen tot deze website, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Ga niet verder met het gebruik van Quest4Leads als u het niet eens bent met alle voorwaarden en bepalingen zoals vermeld op deze pagina.
Cookies:
De website maakt gebruik van cookies om uw online ervaring te personaliseren. Door Quest4Leads te bezoeken, stemt u in met het gebruik van de vereiste cookies.
Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina-server op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen naar uw computer te sturen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven.
We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. U heeft de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Deze cookies vereisen uw toestemming niet omdat ze altijd werken. Houd er rekening mee dat door vereiste cookies te accepteren, u ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als u dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een videoweergavevenster dat door derden wordt geleverd en in onze website is geïntegreerd.
Licentie:
Tenzij anders vermeld, bezit Quest4Leads en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Quest4Leads. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot Quest4Leads voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen zoals ingesteld in deze algemene voorwaarden.
U mag niet:

Materiaal van Quest4Leads kopiëren of herdistribueren
Materiaal van Quest4Leads verkopen, verhuren of sublicentiëren
Materiaal van Quest4Leads reproduceren, dupliceren of kopiëren
Inhoud van Quest4Leads herverdelen
Deze overeenkomst begint op de datum van vandaag.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde gebieden van de website. Quest4Leads filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voordat ze op de website verschijnen. Opmerkingen weerspiegelen niet de opvattingen en meningen van Quest4Leads, zijn agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die hun meningen en opmerkingen plaatst. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving is Quest4Leads niet aansprakelijk voor opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of plaatsen en/of verschijnen van opmerkingen op deze website.
Quest4Leads behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te monitoren en opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.
U garandeert en verklaart dat:
U gemachtigd bent om opmerkingen op onze website te plaatsen en alle noodzakelijkelicenties en toestemmingen heeft om dit te doen;
De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief, maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van een derde partij;
De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een schending van de privacy vormt.
De opmerkingen worden niet gebruikt om zaken te werven of te promoten, commerciële activiteiten te presenteren of onwettige activiteiten te ondernemen.
U verleent hierbij Quest4Leads een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen te gebruiken, reproduceren, bewerken en anderen toestemming te geven om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.
Hyperlinks naar onze inhoud:
De volgende organisaties mogen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
Overheidsinstanties;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Online directory-distributeurs mogen naar onze website linken op dezelfde manier als ze linken naar de websites van andere vermelde bedrijven; en
System-wide Accredited Businesses, behalve wervende non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervingsgroepen die mogelijk niet naar onze website linken.
Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken, naar publicaties of naar andere informatie op de website, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte de sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.
We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:
Algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;
Dot.com community-sites;
Verenigingen of andere groepen die liefdadigheid vertegenwoordigen;
Online directory-distributeurs;
Internetportals;
Accountancy-, juridische en adviesbureaus; en
Onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.
We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstig daglicht stelt bij onszelf of bij onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve records bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de link de afwezigheid van Quest4Leads compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.
Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) ten onrechte geen sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.
Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden vermeld en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Quest4Leads. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst van de URL’s waarvan u van plan bent naar onze website te linken, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.
Goedgekeurde organisaties mogen naar onze website linken op de volgende manieren:

● Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
● Door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
● Door gebruik te maken van elke andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de
   linkende partij.

Het gebruik van het logo of ander artwork van Quest4Leads voor het linken zal niet worden toegestaan zonder een handelsovereenkomst voor het gebruik van het handelsmerk.
Inhoudsaansprakelijkheid:
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op enige website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden opgevat, of die inbreuk maakt, anderszins schendt of pleit voor inbreuk of andere schending van de rechten van derden.
Rechten voorbehouden:
We behouden ons het recht voor om te vragen dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U gaat ermee akkoord om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen op verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en ons beleid voor het plaatsen van links op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, gaat u akkoord met en volgt u deze voorwaarden en bepalingen voor het plaatsen van links.
Verwijdering van links van onze website:
Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen en ons informeren. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op uw verzoek te reageren.
We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is. We waarborgen niet de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven we dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.
Disclaimer:
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle voorstellingen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:
Onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
Onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
Enige van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
Onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.
De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid zoals vastgesteld in dit gedeelte en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en schending van wettelijke verplichtingen.
Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook.
Auteursrechten © Quest4leads 2023.