Privacybeleid

Privacybeleid
De website van Quest4Leads is eigendom van Quest4Leads, die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Wij hebben dit Privacybeleid vastgesteld, waarin wordt bepaald hoe wij de door Quest4Leads verzamelde gegevens verwerken en waarin ook wordt aangegeven waarom wij bepaalde persoonlijke gegevens over u moeten verzamelen. Daarom moet u dit Privacybeleid lezen voordat u de website van Quest4Leads gebruikt.
Wij dragen zorg voor uw persoonlijke gegevens en verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan te garanderen.
Persoonlijke gegevens die wij verzamelen:
Wanneer u de Quest4Leads website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en een aantal van de geïnstalleerde cookies op uw apparaat. Wanneer u de site bezoekt, verzamelen wij bovendien informatie over de afzonderlijke webpagina’s of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de site hebben verwezen en hoe u de site gebruikt. We noemen deze automatisch verzamelde informatie “Apparaat Informatie”. Bovendien verzamelen we mogelijk de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt (met inbegrip van maar niet beperkt tot naam, achternaam, adres, betalingsinformatie, enz.) tijdens de registratie om de overeenkomst te kunnen nakomen.
Waarom verwerken we uw gegevens?
Onze topprioriteit is de veiligheid van klantgegevens en daarom verwerken we slechts minimale gebruikersgegevens, alleen zoveel als absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie over website gebruik op te stellen. Deze statistische informatie wordt niet anderszins samengevoegd op een zodanige manier dat een bepaalde gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd.
U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie te onthullen waardoor iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter bepaalde functies van de website wilt gebruiken, onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere gegevens wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kunt u ons persoonlijke gegevens verstrekken, zoals uw e-mailadres, voornaam, achternaam, woonplaats, organisatie en telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies van de website. U kunt dan bijvoorbeeld niet onze nieuwsbrief ontvangen of rechtstreeks contact met ons opnemen via de website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen via info@quest4leads.com.
Uw rechten:
Als u een Europese ingezetene bent, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Het recht om geïnformeerd te worden.
Het recht op toegang.
Het recht op rectificatie.
Het recht op wissing.
Het recht om de verwerking te beperken.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Het recht op bezwaar.
Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Als u gebruik wilt maken van dit recht, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
Als u in Europa woont, merken wij op dat wij uw gegevens verwerken om eventuele contracten met u na te komen (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de site) of om onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven zijn vermeld. Houd er bovendien rekening mee dat uw informatie kan worden doorgegeven buiten Europa, met inbegrip van Canada en de Verenigde Staten.
Links naar andere websites:
Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke andere websites of het privacybeleid van derden. We raden u aan om op te letten wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke gegevens kan verzamelen.
Beveiliging van informatie:
Wij beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We treffen redelijke administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke gegevens te voorkomen. Gegevensoverdracht via internet of draadloze netwerken kan echter niet worden gegarandeerd.
Wettelijke openbaarmaking:
We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien dit wettelijk vereist of toegestaan is, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of soortgelijke juridische procedure, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.
Contactgegevens:
Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie met betrekking tot individuele rechten en uw Persoonlijke Gegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@quest4leads.com.
©2023 Quest4Leads.com
Privacybeleid Algemene Voorwaarden
Auteursrechten © Quest4leads 2023.